Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử

0
2091

Nhằm tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức rèn luyện cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động Viện, tích cực thực hiện quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và quyết định số 67/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24/04/2018 Viện Y Dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử với người bệnh cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Y dược học dân tộc TP.Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện đầy đủ những nội dung quy định về Quy tắc ứng xử và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức thức và thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của Cán bộ công nhân viên, người lao động Viện Y dược học dân tộc; góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với ngành Y tế và xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển.
Lớp tập huấn còn hướng dẫn phương pháp truyền đạt, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thực hành một số tình huống đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Do hai báo cáo viên là Thạc sĩ Hà Trung Thành, giảng viên Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh và Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Bảo Khánh, giảng viên Đại học Y Dược viện thành phố Hồ Chí Minh phụ trách.
Có thể nói cán bộ công chức viên chức và người lao động trong ngành y tế nói chung và Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là những người hàng ngày phải giao tiếp với rất nhiều bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Giao tiếp tốt ứng xử chuẩn mực là điều rất cần thiết và quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, có 4 kỹ năng ứng xử được nhắc đi nhắc lại: Có ý thức, trách nhiệm và luôn chấp hành quy định chung; Giải quyết công việc khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; Tuân thủ nội quy an toàn lao động; Điềm tĩnh, tôn trọng khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo mối quan hệ gồm: cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, khách hàng cũng được lưu ý ở: Tôn trọng; Niềm nở; Lịch sự; Từ tốn; Lắng nghe; 3 Xin (xin phép, xin mời, xin hỏi); Biết nói lời cảm ơn – xin lỗi.

Với phương châm “Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh: Chăm sóc tận tụy – điều trị tanậ tâm”, mỗi một cán bộ, viên chức, người lao động quyết tâm chung sức xây dựng Viện Y Dược y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh hướng đến “Sự hài lòng của bệnh nhân là thước đo của hiệu quả công việc và chất lượng của cả tập thể Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ chí Minh, góp phần xây dựng hiệu quả hình ảnh, chất lượng của Viện ngày càng được nâng cao”.

SHARE