Tập huấn mã hóa bệnh tật theo phân loại Quốc tế ICD-10

tập huấn “ Mã hóa phân loại bệnh tật theo mã ICD-10 cho đội ngũ cán bộ y tế toàn Viện

0
530

Vừa qua, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn “ Mã hóa phân loại bệnh tật theo mã ICD-10 cho đội ngũ cán bộ y tế toàn Viện.

Cán bộ y tế chụp ảnh lưu niệm tại buổi tập huấn ICD-10

Mục đích lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế sử dụng mã ICD-10 trong việc mã hóa và phân loại bệnh tật đúng theo chuẩn Quốc tế, là cơ sở dữ liệu có giá trị trong nghiên cứu khoa học, thống kê báo cáo, phân tích và so sánh số liệu bệnh tật, tử vong tại các thời điểm một cách chính xác.
Buổi tâp huấn giúp cho bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên hành chánh các khoa, phòng, trung tâm tại Viện nắm vững kiến thức về khái niệm phân loại bệnh tật Quốc tế ICD-10, cấu trúc ICD-10,phân biệt khác nhau giữa mã hóa bệnh tật và mã hóa tử vong, ứng dụng các nguyên tắc và kỹ thuật của phân loại lâm sàng để sử dụng ICD-10 mã hóa bệnh tật, tầm quan trọng của mã hóa dữ liệu trong công tác thống kê y tế.
Theo đó, việc ứng dụng tốt nguyên tắc sử dụng bảng phân loại mã hóa bệnh tật, hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10 sẽ là căn cứ vững chắc để thực hiện cho trả chi phí thanh toán bảo hiểm y tế.
Cán bộ y tế tại buổi tập huấn

Ngoài ra còn giúp cán bộ y tế phát triển tư duy, tích cực suy nghĩ lựa chọn chẩn đoán theo logic giúp tăng trình độ biện luận lâm sàng và trình độ chuyên môn, cũng như về vấn đề lưu trữ, khôi phục và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng hơn, phân tích lâp kế hoạch xây dựng các chương trình y tế can thiệp, định hướng công tác nguồn nhân lực hướng đến hoàn thiện chăm sóc sức khỏe người dân một cách hiệu quả theo đúng khẩu hiệu “Chăm sóc tận tụy – điều trị tận tâm”.

SHARE