Thông báo về việc công nhận kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức của Viện YDHDT năm 2023

Thông báo về việc công nhận kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức của Viện YDHDT năm 2023

0
394

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2023.


SHARE