Thông báo về việc hỗ trợ, điều trị tại Khoa Nội Ung Bướu

0
380

Hiện tại, Viện Y Dược học dân tộc Tp.Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh ung bướu bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại tại khoa Nội Ung bướu (hỗ trợ, điều trị).

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh trong khám chữa bệnh BHYT, ngày 17 tháng 7 năm 2015, Bảo hiểm Xã hội Tp.Hồ Chí Minh đã có công văn số 2325/BHXH-NVGĐ1 về việc người bệnh có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ung bướu bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại tại khoa Nội Ung bướu (hỗ trợ, điều trị) thì đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh chuyển viện người bệnh đến Viện Y Dược học dân tộc Tp.Hồ Chí Minh để được điều trị.

2325-BHXH-NVQĐ1
Công văn số 2325/BHXH-NVGĐ1 về việc hỗ trợ, điều trị khoa Nội ung bướu
SHARE