Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển Viên chức tại Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc triểu tập thí xinh dự xét tuyển Viên chức theo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

0
1616

SHARE