Thư cảm ơn của Bệnh nhân gửi tới Ban Giám đốc và y bác sỹ Viện Y Dược Học Dân Tộc

0
832

Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.Hồ Chí Minh là một địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân hơn 40 năm qua. Đối với người Bác sĩ không có gì quý hơn niềm tin yêu và tình cảm của bệnh nhân dành cho mình. Nhân dịp “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2016“, Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.Hồ Chí Minh xin được trích nguyên văn bức thư cảm ơn của bệnh nhân Phạm Thị Minh gửi tới Ban Giám đốc và y bác sĩ Viện.

Letter

 

SHARE