Tuyên dương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020 và khen thưởng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020

Sáng ngày 09/7/2020, Công đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên dương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020 và khen thưởng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020.

0
768

Sáng ngày 09/7/2020, Công đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên dương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020 và khen thưởng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều mô hình hay, các tấm gương điển hình đã xuất hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và củng cố niềm tin của Nhân dân với ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đã trao giấy khen cho 39 tập thể và 38 cá nhân thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Đây là các cán bộ, đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố, tự giác thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do công đoàn phát động; là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; có việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành các chuẩn mực của nhân viên y tế, những thiên sứ áo blouse trắng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Trong đợt này, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh vinh hạnh được nhận giấy khen của Công Đoàn ngành, cụ thể như sau:
– Khen thưởng tập thể: Khoa Khám bệnh đa khoa Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

– Khen thưởng cá nhân: ThS. BS CK II Trần Minh Quang – Phó trưởng khoa điều hành Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

Đây là kết quả cho thấy công tác triển khai, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Người tốt, việc tốt” được đồng bộ từ Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện đến các khoa, phòng và các cá nhân, có kết quả cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
Cũng trong chương trình Hội nghị sáng ngày 09/7/2020, Công Đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19  và Bộ Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong toàn hệ thống, qua thực tiễn xuất hiện nhiều điển hình người tốt, việc tốt.
Theo Quyết định khen thưởng số 579/QĐKT-CĐN ngày 29/5/2020, có 14 tập thể và 48 cá nhân thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2020 được nhận giấy khen của Công đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh, trong đó có:
– Tập thể: Phòng Điều dưỡng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh
– 03 cá nhân:
+ CN Trần Cao Đạt – Phó trưởng phòng Điều dưỡng, kiêm nhiệm Điều dưỡng trưởng khoa, khoa Ngoại tổng hợp Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh
+ ĐD Nguyễn Thy Ngọc – Nhân viên Khoa Khám bệnh đa khoa Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh
+ ĐD Nguyễn Hồng Nhung – Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí MinhCông Đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vận động toàn thể cán bộ công nhân viên ngành Y tế tiếp tục tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn trong thời gian tới.

SHARE