Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá chuyên môn dành cho đối tượng bác sĩ tập sự

Căn cứ theo Theo Thông tư 43/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập,Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đối tượng bác sĩ kết thúc thời gian tập sự tại Viện năm 2020. Sau thời gian nghiêm túc thực hành với sự giám sát, hỗ trợ của các đồng nghiệp đi trước, cả 07 bác sĩ tập sự của Viện đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu về lý thuyết và thực hành để chính thức trở thành một Bác sĩ có thể tự tin độc lập điều trị cho bệnh nhân.

0
1328

Căn cứ theo Theo Thông tư 43/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập,Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đối tượng bác sĩ kết thúc thời gian tập sự tại Viện năm 2020.

Thông tư 43/2016/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2017, dối tượng điều chỉnh bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chức chuyên ngành y tế). Theo đó, thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế được quy định như sau:

  • Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải thực hiện thời gian tập sự 06 (sáu) tháng;
  • Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 09 (chín) tháng;
  • Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 12 (mười hai) tháng.

Ngành y là một ngành có tính thực hành và có tính trách nhiệm cao vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạnh của người bệnh. Tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, việc thực hành của Bác sĩ phải tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật và nguyên tắc hành nghề, đảm bảo đủ chuẩn của người thầy thuốc Y học cổ truyền: “Giàu y đức – Sâu y lý – Giỏi y thuật”. Việc thi kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đối tượng kết thúc thời gian tập sự nhằm tuyển chọn được những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Viện làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, để phụng sự tốt nhất trong công cuộc chăm sóc sức khỏe Nhân dân bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.

Đợt này, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh có 07 bác sĩ tập sự tham gia thi kiểm tra. Nội dung thi kiểm tra gồm: Luật viên chức, Luật lao động, Luật khám chữa bệnh, Quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn, các kiến thức chuyên ngành Y học cổ truyền, kỹ năng ngồi phòng khám, kỹ năng nhập liệu, thiết lập bệnh án điện tử, các quy trình khám, chữa bệnh tại Viện… Sau thời gian nghiêm túc thực hành với sự giám sát, hỗ trợ của các đồng nghiệp đi trước, cả 07 bác sĩ tập sự của Viện đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu về lý thuyết và thực hành để chính thức trở thành một Bác sĩ có thể tự tin độc lập điều trị cho bệnh nhân.

SHARE