Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh trao 105 chứng chỉ Quản lý bệnh viện cho cán bộ

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường A.00.01, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng, trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học Quản lý chất lượng bệnh viện cho hơn 100 cán bộ.

0
2799

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường A.00.01, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng, trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học Quản lý chất lượng bệnh viện cho hơn 100 cán bộ.
Quản lý chất lượng là công cụ để tăng cường chất lượng liên tục thông qua việc phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính quy trình, nhằm giúp tăng cường năng lực quản lý chất lượng tại Bệnh viện.
Để triển khai thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12-07-2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và cấp bách trong lĩnh vực Quản lý chất lượng bệnh viện, một trong những giải pháp thiết yếu là đào tạo chuẩn hoá trình độ cho đội ngũ nhân sự Quản lý chất lượng bệnh viện.
Đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam với hoạt động hiệu quả, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đại học Y tế Công Cộng – Hà Nội tổ chức lớp học Quản lý chất lượng Bệnh viện cho 105 học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt, các cán bộ thuộc diện quy hoạch và các cán bộ đang được phân công nhiệm vụ trong mạng lưới Quản lý Chất lượng tại Viện. Chương trình học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và hữu ích về chất lượng và quản lý chất lượng bệnh viện tại cơ sở, gồm 35 tiết kéo dài từ ngày 05/3/2021 đến ngày 08/3/2021, với các chuyên đề:
– Tổng quan về quản lý và quản lý chất lượng bệnh viện.
– Giới thiệu về định hướng quản lý chất lượng ở Việt Nam và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (83 tiêu chí).
– Áp dụng 5S trong cải tiến chất lượng bệnh viện
– Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng TQM tại một số bệnh viện Việt Nam
– Trình bày kế hoạch can thiệp
Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến không ngừng, học viên được tham gia khóa học bằng hình thức học trực tuyến. Tuy vậy, các học viên vân học tập với tinh thần nghiêm túc, làm việc nhóm hăng say và thu được kết quả đánh giá tốt từ giảng viên.
Lễ Bế giảng lớp học cũng được tổ chức đơn giản, tiết kiệm, tuân thủ nguyên tắc 5K, chỉ trao tượng trưng chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 15 cán bộ, nhân viên, đảm bảo giãn cách và đúng tiêu chuẩn an toàn về phòng chống dịch. Các chứng chỉ còn lại, học viên sẽ được nhận tại các khoa/phòng/trung tâm trực thuộc.Kết quả thu được sau khóa học, học viên được trang bị các kỹ năng làm việc và áp dụng được các bước thực hiện quản lý chất lượng toàn diện (TQM) để xây dựng kế hoạch can thiệp đối với hoạt động an toàn người bệnh; duy trì, cải tiến và tăng cường quản lý chất lượng tại các khoa, phòng tại Viện.

SHARE