Đoàn Thanh niên Viện Y dược học dân tộc viếng và dâng hương mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc

0
559

Cụ Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929) là nhà khoa bảng vào đầu thế kỷ XX – thời gian mà nhân dân Việt Nam đang dần chuyển mình, tìm phương hướng giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. Như lời nhận định của thực dân Pháp, Cụ là “một nhà nho yêu nước theo kiểu riêng, chống Pháp không công khai mà lặng lẽ”.

Nhân cách và những phẩm chất cao quí đó có ảnh hưởng trực tiếp đến các con của Cụ, đặc biệt là Nguyễn Sinh Cung – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác, tư tưởng yêu nước thương dân của Cụ Phó bảng đã được nâng lên đỉnh cao, chuyển thành tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước đấu tranh giải phóng dân tộc các nước thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới.Đến với nơi đây, các thành viên đoàn VYDHDT được hiểu rõ hơn về những cống hiến, đóng góp thầm lặng trong công cuộc giải phóng dân tộc của vị thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh – cụ Nguyễn Sinh Sắc, cũng như bà Hoàng Thị Loan.
Thời gian viếng thăm dù không nhiều nhưng cũng đủ để lại ấn tượng và sự biết ơn sâu sắc trong mỗi thành viên đoàn, mỗi người Đoàn viên thanh niên. Với sự cảm phục và ngưỡng mộ ý chí nghị lực vượt khó học tập và tinh thần yêu nước, yêu dân của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cũng như nhân dân Đồng Tháp anh dũng đấu tranh giữ gìn nguyên vẹn ngôi mộ Cụ Phó bảng và xây dựng khu di tích Nguyễn Sinh Sắc thành một công trình văn hóa để nhân dân có thể viếng thăm, tìm hiểu, qua đó hun đúc thêm lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người dân Việt Nam được bừng sáng.

SHARE