Hội nghị quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH Trung Ương Đảng (khóa XI).

0
209

Nhằm tăng cường học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong cán bộ, viên chức, đảng viên và người lao động, chiều ngày 06/7/2015, Đảng ủy Viện Y Dược học Dân tộc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) tại Viện.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đoàn Thanh Hùng – Phó trưởng phòng huấn học Ban tuyên giáo Thành ủy đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI). Trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm 4 vấn đề cơ bản và mới trong các phần nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và về chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Đoàn Thanh Hùng - Phó trưởng phòng huấn học Ban tuyên giáo Thành ủy
Đồng chí Đoàn Thanh Hùng – Phó trưởng phòng huấn học Ban tuyên giáo Thành ủy

Việc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị giúp cán bộ, viên chức, đảng viên và người lao động tại Viện tiếp tục nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết Trung ương 11 (Khóa XI) để xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể tại đơn vị, tổ chức đảng trong cơ quan./.

Một số hình ảnh của Hội nghị quán triệt:

479

 

SHARE