Kế hoạch Triển khai thực hiện hoạt động cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2024

Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc thông báo Kế hoạch Cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh của Viện Y dược học dân tộc năm 2024.

0
583

Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc thông báo Kế hoạch Cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh của Viện Y dược học dân tộc năm 2024
1. Cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
2. Cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh bằng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo về y khoa
File đính kèm

SHARE