Châm Cứu Chữa Bệnh

Châm Cứu Chữa Bệnh

0
140

Châm Cứu Chữa Bệnh – Gs.Bs Nguyễn Tài Thu
Cuốn sách gồm ba phần chính:
1. Qua phương pháp chẩn đoán (tứ chẩn, bát cương) của Y học cổ truyền để định bệnh chính xác khi châm cứu.
2. Giới thiệu 150 huyệt thường dùng, cách chọn và sử dụng huyệt, kỹ thuật châm cứu hiện hành để điều trị đạt kết quả tốt.
3. Kinh nghiệm tổng hợp chữa một số chứng bệnh phổ cập hiện nay.
Với mục tiêu chung, châm cứu Việt Nam phát huy tác dụng mạnh mẽ trong sự nghiệp phòng bệnh, chữa bệnh để phục vụ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ và xây dụng Tổ quốc.
GS. Nguyễn Tài Thu đã phát minh ra hai phương pháp châm tê để mổ trong phẫu thuật và châm cứu hỗ trợ cai nghiện (ma túy, thuốc lá) rất hiệu quả và đã được thế giới công nhận. Hai kỹ thuật này (được Bộ Y tế cho phép triển khai với tỷ lệ cắt cơn rất cao, chỉ có 5% đến 10% tái nghiện) đã được giới thiệu tới gần 50 quốc gia. Cuốn Sách Châm cứu chữa bệnh của Gs. Bs Nguyễn Tài Thu là 1 trong các cuốn sách cơ bản để học về châm cứu. Sách viết ngắn gọn súc tích và dễ học, áp dụng điều trị trong thực tế.

SHARE