10 bệnh viện được hài lòng nhất ở TP HCM

Trong đợt kiểm tra đánh giá quản lí chất lượng bệnh viện 2022 , Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đạt số điểm 4,6/5 , là đơn vị xếp thứ 5 trên tổng số 115 bệnh viện trên toàn Thành phố. Đây là thành quả của sự nổ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động Viện trong thời gian qua

0
325

Bệnh viện Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhân dân 115, Từ Dũ, Viện Y Dược học Dân tộc… được Sở Y tế chấm điểm chất lượng và làm hài lòng người bệnh cao nhất.
10 bệnh viện có điểm xếp hạng cao nhất bao gồm: Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhân dân 115, Từ Dũ, Viện Y Dược học Dân tộc, Hoàn Mỹ Sài Gòn, Nhân dân Gia Định, Bình Dân, Tâm Anh, Nhi đồng 2.