Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp, quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp, quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

0
208

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp, quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE