Khám hậu COVID 19 miễn phí cho 5 000 người dân có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên thanh niên

5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên thanh niên từng tham gia chống dịch và bị nhiễm COVID-19 sẽ được khám tầm soát hậu COVID-19 miễn phí. Chương trình này sẽ kéo dài một năm.

0
1304

5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên thanh niên từng tham gia chống dịch và bị nhiễm COVID-19 sẽ được khám tầm soát hậu COVID-19 miễn phí. Chương trình này sẽ kéo dài một năm.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

SHARE