Dời lớp “Đào tạo nhân viên Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu khóa 07”

0
1947

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo nhân viên Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu khóa 07”
– Dự kiến khai giảng:  08 giờ 00 ngày 02/12/2017.
– Thời gian học: 8 tuần.

Mẫu đơn và lịch học vui lòng xem bên dưới:
Lịch học Thực hành và Lý thuyết Lớp xoa bóp bấm huyệt khóa 07
Mau dang ky Lớp xoa bóp bấm huyệt khóa 07

SHARE