Dời lich khai giảng lớp Lý luận cơ bản 108

0
1949

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Chương trình phổ cập kiến thức đông y Dời lịch khai giảng lớp Lý luận cơ bản 108 như sau:
Giáo viên : LY. Phạm Duy Xuân Quang, ThS.BS. Phạm Ngọc Liệp.
Khai giảng : Thứ Hai ngày 17 – 12– 2018 (khi đủ 20 học viên đăng ký)
Ngày học : Hai – Tư – Sáu
Giờ học : 08 giờ – 10 giờ
Học phí : 1.300.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/30 buổi học.
* Hạn chót đăng ký: Trước ngày khai giảng ít nhất 5 ngày.

SHARE