Chiêu sinh lớp Lý luận cơ bản 111

0
3376

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Chương trình phổ cập phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp lý luận cơ bản 111 như sau:
Giáo viên : LY. Phạm Duy Xuân Quang; ThS.BS Phạm Ngọc Liệp.
Khai giảng: Thứ Hai ngày 21-10-2019 ( Khi đủ 20 học viên đăng ký )
Ngày học: Thứ Hai, Tư, Sáu
Giờ học: 08 giờ – 10 giờ
Học phí: 1.300.000đ (bao gồm tài liệu)/ khóa/30 buổi học

SHARE