Công bố Viện Y dược học dân tộc đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành dinh dưỡng – tiết chế

0
2265

Công bố Viện Y dược học dân tộc đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, chuyên ngành đào tạo thực hành: Dinh dưỡng – Tiết chế

SHARE