Bình vị : trị đầy bụng , khó tiêu, tiêu chảy ở người lớn và trẻ em

0
10123

Thành phần: Thương truật, Hương phụ tứ chế, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo nam.

StandeeThuoc01a

Công dụng: Trị đầy bụng , khó tiêu, tiêu chảy ở người lớn và trẻ em.

Cách dùng: 

Người lớn: mỗi lần uống 06-12 viên, ngày 03 – 04 lần.

Trẻ em: mỗi lần uống 01 – 10 viên, ngày 03 – 04 lần.

SHARE