Bảo vệ thành công 6 luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện

Kết thúc Quý I năm 2021, công tác đào tạo nguồn nhân lực Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thu được kết quả đáng tự hào qua việc bảo vệ thành công đề tài luận văn Quản lý bệnh viện của 6 tân thạc sĩ, là các lãnh đạo khoa/phòng và chuyên viên.

0
2437

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Tư tưởng về công tác cán bộ của Người không chỉ phát huy vai trò trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn.” Vì vậy, ngay từ những ngày đầu cách mạng, Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ, giao cho họ những trọng trách và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh luôn nhận thức việc “Đào tạo nguồn nhân lực Viện là điều kiện tiên quyết đáp ứng yêu cầu của thời đại, đáp ứng sự phát triển bền vững trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị”. Nghị quyết Đại hội đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục đề ra đào tạo nguồn nhân lực Viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm “Nâng tầm chuyên môn – Vững niềm tin cậy”.
Kết thúc Quý I năm 2021, công tác đào tạo nguồn nhân lực Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thu được kết quả đáng tự hào qua việc bảo vệ thành công đề tài luận văn Quản lý bệnh viện của 6 tân thạc sĩ, là các lãnh đạo khoa/phòng và chuyên viên, danh sách cụ thể như sau:
1. Ông Lê Ngọc Quí – Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng phòng, phòng Công nghệ thông tin
2. Ông Huỳnh Minh Đắc – Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ
3. Ông Trương Đỗ Anh Huy – Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến
4. Ông Trần Cao Đạt – Phó trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp
5. Bà Phạm Thị Anh Thuy – Chuyên viên phòng Hành chánh quản trị
6. Bà Văn Thị Hồng Phượng – Chuyên viên phòng Công tác xã hội

Kết quả nghiên cứu của 6 đề tài được hội đồng Trường Đại học Y tế công cộng đánh giá cao, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, các đề xuất khuyến nghị sau nghiên cứu cụ thể, thiết thực, có tính ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành tại Viện nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện ngày một tốt hơn.

SHARE