Bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30/6/2022, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Vương Nhi trong Hội nghị giao ban Cán bộ chủ chốt Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

0
855

Chiều ngày 30/6/2022, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Vương Nhi trong Hội nghị giao ban Cán bộ chủ chốt Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Vương Nhi, nhân viên Phòng Công tác xã hội, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Công tác xã hội Viện. Việc bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện trong công tác kiện toàn tổ chức cán bộ trong đội ngũ viên chức, người lao động Viện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng nhân sự đảm bảo các tiêu chí của việc quản lý chất lượng bệnh viện.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Viện và lãnh đạo phòng, phòng Công tác xã hội Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh trong nhữung năm qua đã có rất nhiều hoạt động chủ động, sáng tạo, từng bước khẳng định vai trò của mình trong công tác hỗ trợ, chăm sóc người bệnh và trợ giúp nhân viên y tế. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ đạo của Viện là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động công tác xã hội luôn được tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Viện quan tâm hưởng ứng. Phòng Công tác xã hội Viện là đầu mối tiếp nhận ý kiến góp ý của người bệnh, người nhà người bệnh, ghi nhận khiếu nại, phản ánh của người bệnh, người nhà người bệnh và hỗ trợ nhân viên y tế giải quyết các mâu thuẫn, khắc phục những hạn chế.

Với việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Công tác xã hội lần này, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tin tưởng vào một sức bật mới để công tác chăm sóc, hỗ trợ người bệnh và trợ giúp nhân viên y tế của Viện sẽ ngày một phát triển hơn.

SHARE