Chúc mừng 07 tân Thạc sĩ Quản lý bệnh viện

Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2021 vừa qua, tại hội trường Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của các học viên khóa 12-4B2 giai đoạn 2019 - 2021.

0
1500

Nhận thức được đào tạo nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết đáp ứng yêu cầu của thời đại, đáp ứng sự phát triển bền vững trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, từ cán bộ đương nhiệm đến cán bộ dự nguồn luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm và tạo điều kiện. Đều đặn trong những năm qua, đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động Viện tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành, chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo sau đại học liên tục tăng cao với kết quả học tập tốt, từ đó ứng dụng từ những kiến thức học được, cải tiến, nâng cao để có nhiều sáng kiến, hiến kế nhằm xây dựng phát triển đơn vị tốt hơn.
Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2021 vừa qua, tại hội trường Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của các học viên khóa 12-4B2 giai đoạn 2019 – 2021. 7 học viên tham gia bảo vệ đều được Hội đồng đánh giá, nhận xét tốt về đề tài, kết quả nghiên cứu có căn cứ và cơ sở để áp dụng vào thực tế trong các mảng công tác của Viện như: khảo sát sự hài lòng người bệnh, trải nghiệm của người bệnh, nhu cầu hỗ trợ công xã hội của người bệnh, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hoạt động Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh…
Sau khi bảo vệ thành công đề tài, 7 học viên đều đạt điểm cao, danh sách tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý bệnh viện trong năm nay của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh gồm những cán bộ viên chức cụ thể như sau:
1. Ông Đặng Tấn Duy – Nhân viên Phòng Hành Chánh quản trị
2. Bà Phan Ngọc Lan Chi – Nhân viên Phòng Hành Chánh quản trị
3. Ông Đỗ Anh Tú – Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế
4. Bà Lê Thị Quỳnh Nga – Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
5. Bà Đỗ Thanh Huyền – Nhân viên Phòng Công tác xã hội
6. Ông Chế Hồng Trung – Phó trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông tin
7. Ông Nguyễn Minh Thi – Nhân viên Phòng Hành Chánh quản trị


Vẫn đảm bảo hoàn thành công tác chuyên môn và nhiệm vụ thường trực, vừa tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian cao điểm cùng Thành phố vừa qua nhưng vẫn đạt kết quả học tập tốt, đây thực sự là nỗ lực đáng ghi nhận của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Viện, đánh dấu sự thành công vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Viện năm 2021.

SHARE