Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Vừa qua, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quan triệt, triển khai một số quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

0
438

Vừa qua, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quan triệt, triển khai một số quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm giúp đảng viên nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản, cốt lõi một số quy định, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.
Tham dự hội nghị có tập thể Đảng ủy, toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hinh – Phó bí thư Đảng uỷ Viện đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên quan triệt các nội dung: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 2/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các nội dung khác theo chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Viện.

Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, qua đó toàn thể Đảng bộ sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện những kết luận, quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, Đảng văn khác của cấp ủy các cấp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

SHARE