Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Những ngày cuối năm 2021 nhộn nhịp trong không khí xuân mới, chuẩn bị đón nhận Huân chương lao động hạng nhất, kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh (24/12/1975 – 24/12/2021), nhằm kịp thời kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của đơn vị năm 2021; thống nhất phương hướng hoạt động của đơn vị năm 2022, ngày 30 và 31/12/2021, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022. Qua đó, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong việc xây dựng và phát triển của Viện, đồng thời, phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ viên chức đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2022, viết tiếp lịch sử hình thành và phát triển Viện qua 46 năm hào hùng.

0
274

Những ngày cuối năm 2021 nhộn nhịp trong không khí xuân mới, chuẩn bị đón nhận Huân chương lao động hạng nhất, kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh (24/12/1975 – 24/12/2021), nhằm kịp thời kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của đơn vị năm 2021; thống nhất phương hướng hoạt động của đơn vị năm 2022, ngày 30 và 31/12/2021, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022. Qua đó, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong việc xây dựng và phát triển của Viện, đồng thời, phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ viên chức đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2022, viết tiếp lịch sử hình thành và phát triển Viện qua 46 năm hào hùng.

Tại Hội trường B.03.36 Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, thay mặt  cán bộ Viên chức và người lao động Viện, ThS Lê Ngọc Quí – Chủ tịch công đoàn Viện đã báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Viện năm 2021; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu của Ban Giám đốc Viện; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021; dự thảo phương hướng hoạt động phong trào viên chức và người lao động Viện năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Trong suốt năm 2021, hòa mình vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và những khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 mang lại, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định được vị thế, vai trò của Y dược học cổ truyền trong công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Sars-CoV2. Với phương châm “Hướng đến người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động”, trong năm qua Viện đã tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình, tiến hành trang bị cơ sở vật chất của Viện tạo được bước chuyển mới về hình ảnh, chất lượng bệnh viện.

Trong Hội nghị, Đảng ủy, Ban giám đốc Viện cũng trao thưởng cho các cá nhân người tốt, việc tốt năm 2021 gồm 3 cá nhân:
– Ông Thái Minh Hoà – Nhân viên khoa, Khoa Nội Tim mạch, Thần kinh
– Ông Trần Anh Tâm – Nhân viên khoa, Khoa Nội Tim mạch, thần kinh
– Ông  Nguyễn Mạnh Phát – Nhân viên phòng, Phòng Hành chính quản trị

Đại diện 27 Khoa/ Phòng/Trung tâm trực thuộc lần lượt lên ký kết đăng ký thi đua lao động năm 2022, nhằm phát huy tinh thần lao động, thi đua sáng tạo trong viên chức và người lao động Viện.

Sau một buổi làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Viện đã thành công tốt đẹp.

Viện cũng đã đề ra phương hướng cho năm 2022 với các mục tiêu cụ thể. Cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức, người lao động, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn một năm 2022 với nhiều chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

SHARE