Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hoà chung không khí cả nước kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, Đảng ủy Viện Y dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

0
740

Hoà chung không khí cả nước kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, Đảng ủy Viện Y dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, qua đó hiểu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Viện tổ chức buổi báo cáo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm – Giảng viên Khoa Lý luận chính trị – Trường Đại học An ninh nhân dân báo cáo.
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, tập thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã chung tay cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Thông qua việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của các tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại Viện, từ đó có nhiều tập thể đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các gương điển hình, tiêu biểu trong lao động, sáng tạo tại Viện. Với ý nghĩa kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Hội nghị đã tuyên dương 12 tập thể và 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết đưa Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh, củng cố nièm tin của nhân dân với ngành y tế cả nước và xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

SHARE