Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban giám đốc với Viên chức – Người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Tháng 12 năm 2022, Đảng ủy và Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc đã có buổi tiếp xúc, đội thoại với viên chức – người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiếp xúc, đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, chân tình giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc và viên chức – người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

0
227

Tháng 12 năm 2022, Đảng ủy và Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc đã có buổi tiếp xúc, đội thoại với viên chức – người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiếp xúc, đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, chân tình giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc và viên chức – người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Đảng Ủy và Ban Giám đốc Viện lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của viên chức, người lao động trong phần thảo luận và giải đáp những khúc mắc về chế độ lương thưởng, qui trình thực hiện công việc, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo đến các cán bộ lãnh đạo cấp Khoa/Phòng/Trung tâm cần chú trọng trong công tác phát triển chuyên môn của nhân viên, tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, là yêu thương người bệnh, tình quê hương đất nước, xem Viện như là nhà, xem bệnh nhân là người thân, tăng cường tổ chức họp giao ban cấp Khoa/Phòng/Trung tâm để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của viên chức người lao động.

Đảng Ủy Viện và Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp thắc mắc của viên chức và người lao động Viện
Qua lắng nghe, trao đổi Đảng Ủy và Ban Giám đốc Viện chân thành chia sẻ thẳng thắn công khai và yêu cầu cấp lãnh đạo khoa phòng phải chủ động tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên khoa phòng để hỗ trợ kịp thời giúp người lao động nắm rõ về các thủ tục hành chính và yên tâm công tác. Ngoài ra, cấp lãnh đạo khoa phòng cũng cần tìm hiểu những thông tin nghị định về phúc lợi, chế độ liên quan đến viên chức người lao động.
Kết thúc buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban giám đốc và viên chức người lao động Viện Y dược học dân tộc. Những khó khăn vướng mắc và vấn đề nêu ra đã được giải đáp và trao đổi rõ ràng, đưa ra hướng giải quyết phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
Bên cạnh đó Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc cũng mong muốn viên chức người lao động Viện cần tích cực hơn trong các hoạt động đoàn thể, chủ động trong công việc và từng khoa phòng cần họp giao ban giữa lãnh đạo khoa phòng với nhân viên thường xuyên và định kỳ hàng tuần nhằm nắm bắt các nội dung công việc và hoạt động khác của Viện.
Một số hình ảnh về viên chức người lao động trong buổi tiếp xúc đối thoại:


SHARE