Hội nghị Viên chức – Người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Viện Y dược học dân tộc tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2022. Đây là dịp để Đảng Ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Y dược học dân tộc tổng kết hoạt động năm 2022, và nắm bắt ý kiến, ghi nhận góp ý của toàn thể viên chức và người lao động sau một năm lao động vất vả, một năm với nhiều khó khăn thách thức sau đại dịch Covid vừa qua.

0
232

Viện Y dược học dân tộc tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2022. Đây là dịp để Đảng Ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Y dược học dân tộc tổng kết hoạt động năm 2022, và nắm bắt ý kiến, ghi nhận góp ý của toàn thể viên chức và người lao động sau một năm lao động vất vả, một năm với nhiều khó khăn thách thức sau đại dịch Covid vừa qua.
Ngày 22 tháng 12 năm 2022, có 257/270 đại biểu là viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc được bầu chọn đã có mặt đông đủ với trang phục truyền thống nghiêm chỉnh. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2022 cũng đã diễn ra Hội nghị phiên trù bị nhằm chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ chính thức Hội nghị viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.


Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022


                                                        Quan cảnh hội nghị
Trong phiên trù bị Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc đại diện Đoàn Chủ tịch, ông Lê Ngọc Quí – Chủ tịch Công đoàn tóm tắt nội dung các báo cáo các công việc đã thực hiện năm 2022, và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.


Ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên trù bị
Trong bài phát biểu tại phiên trù bị, ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc đã tổng quát tình hình nhân sự đang công tác tại Viện. Nhìn chung cán bộ viên chức người lao động đang công tác và nguồn nhân sự tuyển mới luôn được chú trọng quan tâm của lãnh đạo Viện. Những nhân sự có trình độ chuyên môn tốt và đóng góp cống hiến của viên chức người lao động luôn được Đảng ủy Viện và Ban Giám đốc Viện ghi nhận và tạo điều kiện phát triển tại đơn vị.
Tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng viên chức người lao động đã bỏ phiếu bình chọn nhữn cán bộ được tín nhiệm và bầu chọn vào Ban Thanh tra Nhân dân Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho nhiệm kỳ 2023 – 2024.
Với trọng trách được Đảng ủy và Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức người lao động tin tưởng, Ban Thanh tra Nhân dân Viện Y dược học dân tộc đã hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách và vai trò được giao trong nhiệm kỳ làm việc của mình. Thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã được qui định.

          Ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong buổi Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 phiên chính thức, ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc cũng góp ý cũng như đưa ra những định hướng hoạt động trong năm 2023, cũng tại Hội nghị Đảng Ủy Viện, Ban Giám đốc Viện cũng tuyên dương khen thưởng đối với các tập thể của đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc.


Ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc trao thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc.
Nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của năm 2023, tập thể viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cùng thống nhất thực hiện ký kết Giao ước thi đua tập thể năm 2023.
Đại diện các khoa phòng trung tâm cùng ký kết Giao ước tập thể thi đua năm 2023.
Một số hình ảnh đại diện khoa phòng trung tâm ký giao ước thi đua:

SHARE