Hội thi Bác Sĩ giỏi tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023

Nhằm thực hiện công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, rèn luyện kĩ năng chuyên môn và nghiệp vụ của nhân viên y tế, ngày 17 tháng 12 năm 2022 Viện Y dược học dân tộc đã tổ chức hội thi “Bác sĩ giỏi Viện Y dược học dân tộc” với sự tham gia của các nhân viên y tế đang công tác tại Viện với chức danh Bác sĩ.

0
434

Nhằm thực hiện công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, rèn luyện kĩ năng chuyên môn và nghiệp vụ của nhân viên y tế, ngày 17 tháng 12 năm 2022 Viện Y dược học dân tộc đã tổ chức hội thi “Bác sĩ giỏi Viện Y dược học dân tộc” với sự tham gia của các nhân viên y tế đang công tác tại Viện với chức danh Bác sĩ.

                                             Một số hình ảnh tại hội thi
Với sự tham gia của 48 Bác sĩ (theo danh sách tham gia) đang công tác tại Viện, hội thi được tổ chức thông qua hình thức trắc nghiệm 100 câu hỏi và 60 phút làm bài.
Nội dung chính của bài thi bao gồm:
– Các văn bản quy phạm pháp luật: Các văn bản, chủ trương, chính sách về y tế, các quy chế, quy định, quyết định tại Viện.
– Các văn bản, chính sách, các quy định tại Viện liên quan Bảo hiểm y tế.
– Các quy trình, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Y.
Mục đích của hội thi nhằm phát động, duy trì phong trào thi đua học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hoá giao tiếp ứng xử của đội ngũ Y, Bác sĩ Viện; góp phần tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Hội thi còn giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế tại Viện y dược học dân tộc trong công tác khám, chữa bệnh và các hoạt động quản lý chuyên môn tại Viện.

                                                  Một số hình ảnh tại hội thi


                                                   Một số hình ảnh tại hội thi


                                             Một số hình ảnh tại hội thi

SHARE