Hội thi “Nhân viên hành chính giỏi” tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Thực hiện kế hoạch số 197/KH-VYDHDT ngày 20 tháng 10 năm 2022, ngày 05 tháng 11 năm 2022 Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi “Nhân viên hành chính giỏi” tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

0
664

Thực hiện kế hoạch số 197/KH-VYDHDT ngày 20 tháng 10 năm 2022, ngày 05 tháng 11 năm 2022 Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi “Nhân viên hành chính giỏi” tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

                                                                Một số hình ảnh của hội thi
Nhằm phát huy tinh thần thi đua học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngủ nhân viên hành chính Viện, hội thi được tổ chức với sự tham gia của 316 cán bộ công nhân viên tại Viện theo danh sách tham gia.

                                                                  Một số hình ảnh của hội thi
Bên cạnh đó còn giúp cán bộ, nhân viên y tế và người lao động tại Viện tìm hiểu, học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân.

                                                                      Một số hình ảnh của hội thi
Thông qua hội thi đã giúp Viện Y dược học dân tộc kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ nhân viên hành chính. Căn cứ trên kết quả kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp cho đội ngũ nhân sự Khối nhân viên hành chính tại Viện.

SHARE