Hội thi Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

Hội thi Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” và Quy trình – Quy chế có giá trị pháp lý hiện hành, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống bệnh truyền nhiễm dịch COVID -19

0
223

Ngày 05 tháng 11 năm 2022 Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi “Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” và Quy trình – Quy chế có giá trị pháp lý hiện hành, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống bệnh truyền nhiễm dịch COVID -19”.
                                                                         Một số hình ảnh của hội thi

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích từng bước chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa các hoạt động, nâng cao năng lực phục vụ của nhân viên y tế, hướng đến sự hài lòng, đảm bảo an toàn người bệnh trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
Hội thi được tổ chức bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm với 100 câu hỏi thực hiện trong 60 phút với 3 nội dung chính: Các quy trình, quy chế đã ban hành và có giá trị pháp lý hiện hành tại Viện; Các quy định trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đã ban hành tại Viện; Các văn bản, chủ trương, chính sách y tế về phòng chống dịch COVID-19 có giá trị pháp lý hiện hành tại Viện. Hội thi được sự tham gia của 316 cán bộ, nhân viên y tế và người lao động tại Viện theo danh sách tham gia.

                                               Cán bộ, nhân viên y tế tại Viện tập trung trước buổi thi


Một số hình ảnh của hội thi

Thông qua hội thi đã giúp Viện kiểm tra, đánh giá, và khắc phục những nội dung bất cập tồn tại trong năm 2022 của cán bộ, nhân viên y tế và người lao động tại Viện Y dược học dân tộc.


Một số hình ảnh của hội thi

SHARE