Hội thi Y sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023

Ngày 10 tháng 12 năm 2022, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội thi Y sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023”.

0
172

Ngày 10 tháng 12 năm 2022, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội thi Y sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023”.

                                              Một số hình ảnh của hội thi
Thông qua hội thi có thể kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dựa vào đó có thể xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp cho đội ngũ nhân sự y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại Viện.
Với hình thức 100 câu hỏi trắc nghiệm (50 câu hỏi nội dung chuyên môn đặc thù, 25 câu hỏi về quy định liên quan chính sách bảo hiểm y tế, 25 câu hỏi chung về các quy định chung của Viện), hội thi được sự tham gia của 100 y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang làm việc tại các khoa/phòng, trung tâm tại Viện.
Nội dung chính của bài thi bao gồm:
– Các văn bản quy phạm pháp luật: Các văn bản, chủ trương, chính sách về y tế, các quy chế, quy định, quyết định tại Viện.
– Các văn bản, chính sách, các quy định tại Viện liên quan Bảo hiểm y tế.
– Các quy trình, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Y.
Hội thi giúp phát huy tinh thần thi đua học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại Viện. Bên cạnh đó còn giúp rèn luyện kỹ năng, thái độ giao tiếp ứng xử, trau dồi y đức của đội ngũ y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên để đáp ứng giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

                                                   Một số hình ảnh của hội thi


                                              Một số hình ảnh của hội thi

                                        Một số hình ảnh của hội thi

SHARE