Khám sức khoẻ công chức, viên chức, người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2022 – 2023

Nhằm kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động và phân loại, quản lý sức khoẻ nhân viên theo quy định. Ngày 18 tháng 12 năm 2022 Viện Y dược học dân tộc đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động tại Viện

0
356

Nhằm kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động và phân loại, quản lý sức khoẻ nhân viên theo quy định. Ngày 18 tháng 12 năm 2022 Viện Y dược học dân tộc đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động tại Viện.

                              Một số hình ảnh tại buổi khám sức khoẻ
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là cách bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như có thể phòng ngừa được nhiều bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm, bệnh nghề nghiệp và bệnh mãn tính. Ngoài ra, sau khi tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, Viện có thể đánh giá được đúng tình trạng sức khoẻ hiện tại của công chức, viên chức người lao động tại Viện Y dược học dân tộc hành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra thông qua việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, Viện Y dược học dân tộc có thể hoàn thiện phần mềm quản lý sức khoẻ và phân tầng bệnh tật. Bên cạnh đó còn thực hiện được hồ sơ quản lý sức khoẻ của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại Viện.

                                 Một số hình ảnh tại buổi khám sức khoẻ


                                 Một số hình ảnh tại buổi khám sức khoẻ

SHARE