Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 Viện Y dược học dân tộc Thành phồ Hồ Chí Minh

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

0
697

Ngày 10/03/2023 vừa qua, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế đến kiểm tra và đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022.
Hoạt động quản lý chất lượng tại Viện Y dược học dân tộc trong những năm qua ngày càng tốt hơn. Chất lượng khám chữa bệnh, hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực y tế tại Viện ngày càng đạt chuẩn cao hơn để phục vụ người bệnh cũng như nhu cầu học tập nghiên cứu của các cá nhân, đoàn thể được nâng cao, luôn lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng hoạt động và khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao.
Bên cạnh các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, Viện Y dược học dân tộc cũng thực hiện nhiều kế hoạch trong đó việc đào tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận là phần quan trọng góp phần cải tiến nâng cao chất lượng trong công tác quản trị bệnh viện.
Từng tiêu chí đều được đoàn kiểm tra một cách cẩn thận và chi tiết, ngoài những nội dung được kiểm tra, đoàn kiểm tra Sở Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị của Viện Y dược học dân tộc. Công tác quản lý chất lượng tại Viện từ lâu đã được chú trọng, lãnh đạo Viện thường xuyên kiểm tra và đánh giá điểm chất lượng nội bộ dựa theo bộ tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế bàn hành.

Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Tổ trưởng phát biểu tại buổi lễ kiểm tra đánh giá chất lượng tại Viện Y dược học dân tộc năm 2022.
Tổng kết buổi kiểm tra và đánh giá quản lý chất lượng bệnh viện tại Viện Y dược học dân tộc cũng có góp ý thêm về những hạn chế cần được cải thiện trong năm tiếp theo để có thể đạt chất lượng cao hơn và là đơn vị trong nhóm dẫn đầu của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả kiểm tra được đánh giá là cơ sở Xuất sắc với tổng số điểm được đánh giá và ghi nhận là 277,714/300 điểm, trong đó có 07 nội dung được đánh giá với kết quả cao:
– Đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện: 4.60/5 điểm;
– Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế:
+ Tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú: 100%
+ Tỷ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú: 100%
+ Tỷ lệ hài lòng người nhân viên y tế: 98,37%
– Công tác an toàn phòng chống dịch: 171 điểm;
– Công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 và người bệnh khác: 20 điểm;
– Áp dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cáo chất lượng KCB: 30 điểm;
– Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước: 20 điểm;
– Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện: 20 điểm.
Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra và đánh giá Quản lý chất lượng bệnh viện tại Viện Y dược học dân tộc:

SHARE