Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng dành cho viên chức, người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 23/3/2021, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh kết hợp với Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng dành cho viên chức, người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

0
675

Chiều ngày 23/3/2021, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh kết hợp với Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng dành cho viên chức, người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.
Dự buổi Lễ có Đảng ủy – Ban Giám đốc Viện; đại diện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và toàn thể 59 học viên tốt nghiệp chương trình học.
Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng dành cho viên chức, người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh được tổ chức và hoàn thành trong tháng 8/2020 gồm 9 chuyên đề về kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp không ngừng, đội ngũ cán bộ y tế Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh ưu tiên công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và tham gia cùng Sở Y tế trong công tác kiểm soát, sàng lọc các yếu tố lây nhiễm trên địa bàn thành phố nên đến nay mới tổ chức Lễ bế giảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ban Giám đốc Viện khẳng định tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Mỗi Khoa, Phòng là tế bào tạo nên sức mạnh của tập thể, người lãnh đạo khoa, phòng điều hành tốt công tác quản lý tại đơn vị mình là chung tay góp sức cho sự phát triển vững mạnh của Viện. Chương trình học đã giúp học viện được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay. Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện và Đại học Nội vụ Hà Nội ghi nhận sự nỗ lực học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên để hoàn thành tốt chương trình học song song với việc đảm bảo các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị trong thời gian diễn ra chương trình học.


Đại diện tập thể lớp học, ông Huỳnh Minh Đắc – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện phát biểu: Qua chương trình học, các học viên được trang bị các kiến thức tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tham mưu, kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện, lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công, v.v.. Các nội dung này hoàn toàn hữu ích, dễ dàng ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị.
Trong thời gian sắp tới, với việc vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, phát huy ưu điểm, lợi thế của từng tập thể khoa, phòng, đội ngũ lãnh đạo cấp khoa, phòng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh sẽ đoàn kết, hợp sức chung lòng cải tiến công tác quản lý, điều hành, nâng chất quản lý chất lượng bệnh viện tại Viện.

SHARE