Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 59 năm ngày mất Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (5/10/1964 – 15/10/2023 – Kỷ niệm 41 năm ngày Truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố ( 15/10/1982 – 15/10/2023)

Nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, các bạn Đoàn viên thanh niên, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 41 năm ngày Truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố (15/10/1982 – 15/10/2023) và 59 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (5/10/1964 - 15/10/2023) tại Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3.

0
301

Sau ngày 30/4/1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, nhiều thế hệ thanh niên công nhân mới cùng với sự năng động sáng tạo dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm cao với công việc. Trong sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc, lực lượng Thanh niên Công nhân đã chứng minh được tính xung kích trên mọi mặt trận, từng bước giải quyết những khó khăn vượt gian khổ, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân. Trước tinh thần đó, tại Hội nghị lần 6 của Ban chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa 3 năm 1982, các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 15/10 hằng năm là ngày Truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố.

Đảng Ủy, Ban giám đốc, Đoàn thanh niên Viện Y dược học dân tộc dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
Đó cũng chính là ngày người Thanh niên Công nhân Nguyễn Văn Trỗi ghi vào lịch sử của dân tộc bằng tấm gương hy sinh anh dũng. Tại chân cầu Công Lý anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đã xung phong nhận nhiệm vụ đặt mìn để ám sát phái đoàn quân sự chính trị cao cấp của Chính phủ Hoa Kỳ do Bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu. Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn tại sân sau nhà lao Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút ngày 15/10/1964. Hành động của anh đã làm cảm động cả hàng triệu trái tim con người Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.

Đảng ủy, Ban giám đốc, Đoàn thanh niên Viện chuẩn bị dâng hương
Nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, các bạn Đoàn viên thanh niên, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 41 năm ngày Truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố (15/10/1982 – 15/10/2023) và 59 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (5/10/1964 – 15/10/2023) tại Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3.

Ban giám đốc Viện dâng hương tưởng nhớ sự hy sinh Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi luôn là tấm gương hy sinh cách mạng sáng ngời cho các thế hệ thanh niên học tập, noi theo, tích cực rèn luyện, phấn đấu đóng góp trí tuệ, sức lực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Đây là dịp để toàn thể thanh niên Viện ôn lại trang sử hào hùng dân tộc, tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về các sự kiện lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, về giai cấp công nhân, cổ vũ tinh thần sáng tạo, xung kích, không ngừng học tập nâng cao trình độ.

Đoàn viên Thanh niên Viện tại buổi dâng hương dâng hoa tưởng niệm

SHARE