Tập huấn kiến thức điều trị Hậu COVID-19 cho Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận

Nhằm góp phần thực hiện công tác xây dựng, phát triển nền Đông y Việt Nam theo chủ trương, chỉ thị của Đảng tại Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; và phát huy hiệuq ủa điều trị của Y học cổ truyền trong chăm sóc giảm nhẹ và điều trị hậu COVID-19, ngày 23, 24 tháng 6 năm 2022, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn điều trị Hậu COVID-19 cho hội viên Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận.

0
208

Nhằm góp phần thực hiện công tác xây dựng, phát triển nền Đông y Việt Nam theo chủ trương, chỉ thị của Đảng tại Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; và phát huy hiệuq ủa điều trị của Y học cổ truyền trong chăm sóc giảm nhẹ và điều trị hậu COVID-19, ngày 23, 24 tháng 6 năm 2022, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn điều trị Hậu COVID-19 cho hội viên Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận.
Trong chương trình tập huấn, các hội viên được cập nhật thông tin về tổng quan các vấn đề hậu nhiễm COVID-19; những vấn đề tâm lý, tâm thần hậu nhiễm COVID-19; tổn thương tim, rối loạn các nội tiết chuyển hóa ở bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, đại biểu được cập nhật kiến thức điều trị kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong chăm sóc giảm nhẹ và điều trị hậu COVID-19 như: Cơ chế bệnh sinh và triệu chứng Hậu COVID-19 theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền, Điều trị Hậu COVID-19 theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền
Sau khi được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề, các Hội viên tham gia tập huấn được thảo luận để cùng tìm hiểu sâu hơn các diện bệnh Hậu COVID-19 cũng như các phương pháp và bài thuốc điều trị.
Sau đợt bùng dịch cao điểm từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022 trên cả nước, vấn đề sức khoẻ Hậu COVID-19 là một chủ đề luôn được quan tâm, cập nhật thường xuyên. Chương trình tập huấn hướng dẫn điều trị, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm là rất cần thiết với Hội Đông y các địa phương nhằm củng cố kiến thức, phát huy hiệu quả kết hợp Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại để khám chữa bệnh hậu COVID-19.
Lớp tập huấn với gần 250 học viên dự trực tiếp tại hội trường Hội Đông y tỉnh Bình Thuận, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch đề ra với công tác tổ chức nghiêm túc, thiết thực, chu đáo, truyền thông rộng rãi để đảm bảo hiệu quả tổ chức an toàn và tiết kiệm.SHARE