Tập huấn kiến thức về nghiệp vụ an toàn lao động cho nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện An toàn vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên y tế, cụ thể theo các nhóm 1, 3, 4, 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

0
873

Việc một đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho thấy đơn vị biết quan tâm tới sức khỏe của người lao động, cũng như giảm thiểu tai nạn lao động. Từ đó duy trì hoạt động tại đơn vị tốt hơn.
Tai nạn lao động hiện là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi đây chính là một tác động xấu đến sự phát triển của đất nước. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta đọc, được nghe đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra mà lý do một phần từ ý thức của cơ sở, doanh nghiệp không đào tạo, huấn luyện an toàn cho người lao động.
Công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (huấn luyện ATVSLĐ) bắt buộc đối với một số ngành nghề mang tính chất đặc thù: hóa chất, điện, bức xạ, LPG… Tuy nhiên, để thực hiện tốt huấn luyện an toàn thì không phải là việc dễ. Để đảm bảo an toàn trước khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người lao động cần phải được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Vậy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng trong môi trường làm việc hiện nay.
Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện An toàn vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên y tế, cụ thể theo các nhóm 1, 3, 4, 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

Cán bộ, viên chức, người lao động hầu hết là y, bác sỹ, điều dưỡng, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, tham gia sản xuất thuốc, và các yếu tố nguy hại, nhiều rủi ro, ngày 16 tháng 10 năm 2022, tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ công tác an toàn vệ sinh lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên y tế trong Viện.

Lớp huấn luyện có sự tham gia của 400 nhân viên y tế. Qua thời gian đào tạo và đánh giá sau huấn luyện, các học viên cơ bản có được kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Pháp luật hiện hành, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ và tính mạng cho người lao động tại Viện.
Tại lớp huấn luyện, các nhân viên y tế được hướng dẫn tìm hiểu về Luật an toàn, vệ sinh lao động, những kiến thức cơ bản về an toàn lao động như: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Đặc điểm lao động, yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên y tế; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong ngành y tế; Nguyên tắc cấp phát, sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân phòng chống bệnh nghề nghiệp; Các biện pháp xử lý cơ bản khi gặp rủi ro trong quá trình lao động,…
Hằng năm, song song với công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Viện đều tiến hành triển khai nhằm kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế, khắc phục kịp thời tình trạng mất an toàn của máy móc thiết bị và nơi làm việc và chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động, văn bản quy phạm pháp luật mới về chế độ chính sách đối với người lao động.
Theo quy định tại NĐ 44/2016/NĐ-CP và NĐ140/2018/NĐ-CP thì đối tượng phải tham gia huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Viện bao gồm:
– Người đứng đầu đơn vị, cán bộ viên chức các khoa, phòng, trung tâm.
– Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Tổ thợ điện, tổ Thành phẩm, khao Kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chế biến dược liệu, hộ lý, vệ sinh viên
– Người làm công tác khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh: bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên cấp phát thuốc
– Người lao động không thuộc các nhóm trên, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc.

SHARE