Tập huấn kỹ năng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe

Ngày 25/5/2022, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông – giáo dục sức khỏe cho cho đối tượng Y sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên.Tại buổi tập huấn, gần 100 y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại các khoa, phòng đã được tìm hiểu khái niệm truyền thông giáo dục sức khỏe và được hướng dẫn các kỹ năng trong công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe.

0
2839

Ngày 25/5/2022, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông – giáo dục sức khỏe cho cho đối tượng Y sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên. Tại buổi tập huấn, gần 100 y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại các khoa, phòng đã được tìm hiểu khái niệm truyền thông giáo dục sức khỏe và được hướng dẫn các kỹ năng trong công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe.

Mục đích chính của quá trình truyền thông – giáo dục sức khỏe là giúp người bệnh và người nhà người bệnh thay đổi hành vi có hại cho sức khỏe bằng những hành vi có lợi. Đây là một việc làm hết sức khó khăn bởi hành vi của con người chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tâm lý, kinh tế, văn hóa và xã hội. Do đó, để nâng cao hiệu quả truyền thông thì người truyền thông viên cần vận dụng nhuần nhuyễn, kết hợp cả ba kỹ năng trên, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Trong đó, quan trọng nhất là phải biết lắng nghe người bệnh, thấu cảm với người bệnh. Từ đó chúng ta mới có thể hiểu được người bệnh cần gì, muốn gì mới có thể giúp người bệnh nhận ra và thay đổi hành vi.
Tại lớp tập huấn, học viên được truyền đạt, trao đổi về các nội dung: Khái niệm cơ bản và tầm quan trọng của công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; Các kỹ năng cơ bản trong truyền thông, giáo dục sức khỏe trực tiếp; Một số hình thức truyền thông trực tiếp nhân viên y tế thôn bản thường sử dụng tại cộng đồng; Cách sử dụng một số tài liệu truyền thông và Lập kế hoạch hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cơ sở… Cũng tại lớp tập huấn, Tổ Truyền thông, giáo dục sức khỏe tại Viện đã đề nghị các học viên cần tăng cường thực hiện truyền thông một số nội dung trọng tâm trong thời điểm hiện nay cho người bệnh như: An toàn vệ sinh thực phẩm; Dinh dưỡng hợp lý cho người bệnh; Truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19…


Các học viên đã mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình để cùng nhau trao đổi, chia sẻ. Lớp tập huấn đã giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản và rèn luyện được các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại khoa, phòng mình, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại Viện.

SHARE