Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Đông y

Sáng ngày 21/7/2022, Hội Đông Y TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Đông y các cơ sở trực thuộc năm 2022.

0
633

Sáng ngày 21/7/2022, Hội Đông Y TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Đông y các cơ sở trực thuộc năm 2022.
Hội nghị được diễn ra tại Hội trường B.03.36 Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia đầy đủ của 23 cơ sở Hội Đông y trực thuộc, hơn 60 đại biểu là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách công tác tổ chức, văn phòng, Ủy viên Ban Chấp hành và các cá nhân phụ trách công tác Văn phòng Hội Đông y các quận, huyện và TP. Thủ Đức và Hội Đông y Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.
Tham dự lớp tập huấn, đại biểu tiếp thu các chuyên đề: tổng quan về công tác tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, thực hiện Điều lệ Hội trong hoạt động cơ sở Hội theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ – đây là nội dung thiết thực để các cơ sở Hội có thể chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Đông y sắp tới. Ngoài ra các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và một số văn bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; trong đó tập trung vào các quy định về tiếp nhập văn bản đến, đi trên môi trường giấy và điện tử; soạn thảo, ký ban hành văn bản; thể thức kỹ thuật trình bày văn bản; quản lý sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật, quy định quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ Hội về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định mới và đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của các cấp cơ sở Hội, triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng văn bản điện tử, lập hồ sơ, tài liệu điện tử nhằm đẩy mạnh quá trình thực hiện cải cách hành chính trong toàn Hội.
Các học viên đã tham gia nghiêm túc nội quy, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của Hội nghị; sau khi được bồi dưỡng, tập huấn các cán bộ Hội sẽ nắm được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ như: kỹ thuật soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi – đến, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu, cũng như các quy chế điều hành, triển khai công tác Hội tai địa phương.

SHARE