Thông báo hoạt động khám, chữa bệnh dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022

Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo đến người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Viện dịp Ngày Quốc khánh năm 2022

0
594

THÔNG BÁO
Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dịp Ngày Quốc khánh năm 2022
tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo đến người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Viện dịp Ngày Quốc khánh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Khoa Khám bệnh đa khoa: Phục vụ người bệnh ngoại trú khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế, cụ thể:
– Từ thứ Năm (01/9/2022) đến hết Chủ Nhật (04/9/2022): hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo lịch như sau:
+  Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
+  Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
– Thu phí khám, chữa bệnh: Theo khung giá yêu cầu ngoài giờ.

2. Các khoa lâm sàng nội trú: Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy chế thường trực bệnh viện.

3. Các hoạt động khác (Trung tâm, Nhà thuốc, …): hoạt động bình thường xuyên suốt dịp Ngày Quốc khánh năm 2022.

4. Thông tin liên lạc:
Số điện thoại tư vấn hoặc tham vấn về lịch khám chữa bệnh: 0941.573.926.

Trên đây là Thông báo về việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dịp Ngày Quốc khánh năm 2022 của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Viện thông báo đến người dân./.

SHARE