Thông báo hoạt động khám, chữa bệnh dịp Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024

Viện Y dược học dân tộc thông báo hoạt động khám, chữa bệnh dịp Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024

0
147

Viện Y dược học dân tộc thông báo hoạt động khám, chữa bệnh dịp Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024 như sau:

SHARE