Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng kí dự tuyển viên chức năm 2023

Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng kí dự tuyển viên chức năm 2023

0
45

Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Viện) thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 tại Viện Y dược học dân tộc, như sau:
1. Thời gian: kể từ ngày ngày 20 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 05 năm 2023 (Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
2. Địa điểm và hình thức tiếp nhận:
– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh (Phòng A.05.06, số 273-275, Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận).
– Điện thoại: (028) 38 44 9813.
– Hình thức: nhận trực tiếp, đường bưu điện hoặc qua cổng thông tin điện tử của bệnh viện (email: v.ydhdt@tphcm.gov.vn)
– Liên hệ: Bà Trần Thị Thùy Dung – Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ.
Trên đây là Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh./.

SHARE