Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2023

Viện y dược học dân tộc Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2013

0
1197

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng kí dự tuyển viên chức năm 2023, cụ thể như sau:
– Tổng hồ sơ dự xét tuyển viên chức: 152 hồ sơ
– Tổng hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 127 hồ sơ (đính kèm danh sách)
– Tổng hồ sơ không đủ điều kiện: 25 hồ sơ (đính kèm danh sách)
2. Dự kiến thời gian xét tuyển lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/06/2023 tại Hội trường B.03.36 – Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Số 273 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM
– Hình thức xét tuyển: qua hình thức phỏng vấn
3. Lệ phí xét tuyển của thí sinh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:
– Thí sinh nộp phí tham dự xét tuyển: 400.000đ/thí sinh
– Liên hệ trực tiếp: Bà Lê Thùy Trang, Bà Chung Kim Ngọc – Chuyên viên, Phòng Tài chính kế toán trong giờ hành chính, kể từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 08/6/2023
Trên đây là thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện y dược học dân tộc. Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

SHARE