Chuyển giao gói dịch vụ kỹ thuật: Nội soi ống cứng can thiệp – Tiêm xơ búi Trĩ tại bệnh viện YHCT Đà Nẵng

0
2380

Với chức năng là Viện đầu ngành và phụ trách công tác khám chữa bệnh Y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh, 24 tỉnh, thành miền Nam và Tây Nguyên, trên nền tảng nguồn nhân lực chuyên môn sâu là các chuyên gia đầu ngành, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ Chuyên khoa II, Tiến sĩ trong khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến theo Đề án 1816 của Bộ Y tế về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

Trong năm 2019, Viện Y dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyển giao chuyên môn cho Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Đà Nẵng gói dịch vụ kỹ thuật: Nội soi ống cứng can thiệp – Tiêm xơ búi Trĩ trong điều trị bệnh lý Hậu môn – Trực tràng.


Theo đó, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thẩm định, khảo sát thực trạng hoạt động tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Đà Nẵng; tiếp nhận và đào tạo phương pháp “Nội soi ống cứng can thiệp – Tiêm xơ búi Trĩ” cho các nhân lực của Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Đà Nẵng. Song song đó, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Đà Nẵng xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị y tế nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.Ngày 10/9/2019, tại Đà Nẵng, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Đà Nẵng đã cùng tiến hành hoàn thành thắng lợi công tác nghiệm thu kết quả chuyển giao gói kỹ thuật “Nội soi ống cứng can thiệp – Tiêm xơ búi Trĩ” cho Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Đà Nẵng.

Hy vọng từ thành công này, việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận được nâng cao, góp phần điều trị tại chỗ bệnh viện Y học cổ truyền TP. Đà Nẵng mà không phải vào TP. Hồ Chí Minh nói chung, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

SHARE