Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

0
185
Cán bộ chủ chốt Viện tham dự buổi hội nghị

Thực hiện theo Kế hoạch 87-KH/ĐU ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Đảng ủy Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 11 tháng 05 năm 2015 của Đảng ủy Viện Y Dược học dân tộc về việc học tập chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Viện; tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch HCM “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

          Chiều ngày 18/5/2015, Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Y Dược học dân tộc đã tổ chức buổi Hội nghị chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho đối tượng cán bộ chủ chốt và đảng viên của Viện.

Cán bộ chủ chốt Viện tham dự buổi hội nghị
Cán bộ chủ chốt Viện tham dự buổi hội nghị

Đến tham dự Hội nghị có ông Võ Thành Danh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Y Dược Học Dân Tộc và gần 50 đại biểu là cán bộ chủ chốt và đảng viên của Viện.

Ông Đoàn Thanh Hùng – Trưởng phòng Huấn học Ban tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo với Hội nghị những nội dung trọng tâm của chuyên đề và những bài học sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3
Ông Đoàn Thanh Hùng – Trưởng phòng Huấn học Ban tuyên giáo Thành ủy

Hội nghị đã giúp cán bộ chủ chốt và đảng viên của Viện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

124

SHARE