Kết quả trúng tuyển Viên chức của Viện Y dược học dân tộc năm 2023

Thông báo Kết quả trúng tuyển Viên chức của Viện Y dược học dân tộc năm 2023 và Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023. Yêu cầu các thí sinh đã trúng tuyển viên chức năm 2023 của Viện Y dược học dân tộc thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo kết quả trúng tuyển viên chức, người trúng tuyển phải đến Viện Y dược học dân tộc (Phòng Tổ chức cán bộ, số 273 -275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

0
886

Thông báo Kết quả trúng tuyển Viên chức của Viện Y dược học dân tộc năm 2023 và Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023.
Yêu cầu các thí sinh đã trúng tuyển viên chức năm 2023 của Viện Y dược học dân tộc thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo kết quả trúng tuyển viên chức, người trúng tuyển phải đến Viện Y dược học dân tộc (Phòng Tổ chức cán bộ, số 273 -275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.


SHARE