Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn

0
738
Đ/c Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn Viện.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị và chương trình hoạt động năm 2016 của Công đoàn Viện Y Dược Học Dân Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh, Chiều ngày 26.5.2016, Ban chấp hành Công đoàn Viện đã tổ chức Lễ kết nạp cho 24 đoàn viên Công đoàn mới.

3

Tại buổi Lễ thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn đồng chí Nguyễn Văn Hinh – Phó chủ tịch Công đoàn đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Viện nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đọc quyết định kết nạp 24 đồng chí vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Hinh - Phó chủ tịch Công đoàn.
Đ/c Nguyễn Văn Hinh – Phó chủ tịch Công đoàn Viện.

Tại buổi lễ, Đồng chí Trần Thị Thanh Hương – Chủ tịch Công đoàn đã trao quyết định và đeo huy hiệu Công đoàn cho 24 đoàn viên Công đoàn mới.

Đ/c Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn Viện.
Đ/c Trần Thị Thanh Hương – Chủ tịch Công đoàn Viện.

Đại diện đoàn viên mới kết nạp, Đồng chí Lê Thị Quỳnh Nga đã lên phát biều và hứa sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức để góp phần xây dựng Công đoàn Viện Y Dược Học Dân Tộc ngày càng phát triển, vững mạnh.

4

SHARE