Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức tại Viện Y dược học dân tộc năm 2021

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo nộp hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2021

0
1255

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo nộp hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2021, cụ thể như sau:
I. Nhu cầu tiếp nhận:

STT Vị trí việc làm Chức danh cần tuyển Khoa Phòng Mã ngạch Số lượng theo đề án VTVL Số lượng viên chức có mặt Số lượng tiếp nhận
1
Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Khoa Hồi sức tích cực, chống độc V.08.01.03 04
03
01
2
Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng V.08.01.03 03 02
01

II. Điều kiện
1. Đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức:
Các trường hợp đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật; có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13).
2. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
a) Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:
+ Có đơn đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do bệnh viện xác định tại biểu chỉ tiêu tuyển dụng (đính kèm), không phân biệt loại hình đào tạo.
b) Những người sau đây không được đăng ký tiếp nhận vào viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3.Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể
a) Văn bằng chuyên môn: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm)
b) Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác theo vị trí cần tuyển (theo biểu chỉ tiêu đính kèm).
– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương:
+ Trình độ A2 hoặc tương đương đối với viên chức hạng III (đại học và sau đại học) và viên chức Kế toán viên Cao đẳng;
Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đã cấp và của các khóa học đang triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng.
– Yêu cầu về trình độ tin học: sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
* Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
III. Hồ sơ của người đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức
Ứng viên chuẩn bị 02 bộ hồ sơ. Tất cả các loại hồ sơ được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự quy định. Hồ sơ của người đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức gồm có:
+ Đơn đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức (theo mẫu)¬.
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; đối với người có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuaajnj thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy chứng nhận khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. giấy khám sức khỏe phải được dịch sang Tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
+ Bản sao hợp đồng lao động theo quy định và sổ bảo hiểm xã hội (thể hiện quá trình công tác trong 05 năm gần nhất); bản sao Quyết định xếp bậc lương hiện hưởng (nếu có).
+ 02 ảnh 4 x 6.
+ 02 phong bì có dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.
IV. PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN, NỘI DUNG
1. Phương thức tiếp nhận
Tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nội dung
– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận;
– Hình thức kiêm tra, sát hạch: Thông qua phỏng vấn được tính thang điểm 100 (Thời gian phỏng vấn 30 phút, người dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).
IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức: Trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 24/03/2022 đến hết ngày 03/04/2022.
2.Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh (Số 273-275, Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).
3. Thông tin liên lạc: Ban giám đốc Viện phân công ông Huỳnh Minh Đắc – Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ (Điện thoại: 0983.255.960, thư điện tử: huynhminhdac.nhabe@gmail.com) là đầu mối tiếp nhận thông tin, các thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung thông báo này và kịp thời báo cáo cho Ban Giám đốc Viện, Viện trưởng.
Trên đây là thông báo tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc TP.Hồ Chí Minh năm 2021.
Trân trọng./.

SHARE